Hållbarhet

Hållbarhet med Positive Posture

På Support Design tror vi att det inte bara handlar om att sitta.
Det handlar om Hållning – både till hälsa, kropp, själ o miljö.
Vi kallar det Positive Posture.

En Positiv Hållning innebär att vi arbetar för en bättre miljö både internt och externt samt för förbättrat globalt klimat.
Vi arbetar därför med att våra produkter skall bli ”Möbelfakta” certifierade – en Kravpaketering för möbler.

Möbelfakta

  • Ett hjälpmedel för producenter, inköpare, formgivare, återförsäljare, konsument etc.
  • Fångar omvärldens tekniska, miljömässiga och produktionsetiska krav.
  • Säkerställer hållbar utveckling och ger starkt utgångsläge i vårt fortsatta arbete.

Vår Arbetsmiljö

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs.

Vår Miljöpolicy

Det här är de riktlinjer som vi arbetar efter för en bättre miljö och ett förbättrat globalt klimat:

  •  Vi är alla ansvariga för att minska miljöpåverkan i vårt dagliga arbete
  • Vi ska ständigt arbeta för att förbättra vårt miljöarbete och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling
  • Vi ska alltid följa och helst överträffa den lagstiftning och de myndighetskrav som berör vår verksamhet
  • Vi ska kommunicera vår miljöpolicy till såväl medarbetare som kunder och leverantörer
  • Vi ska prioritera leverantörer som har ett aktivt miljöarbete
Hållbarhet