En ergonomisk stol från Support Design är något helt underbart!

Vi på Support Design har alltid haft ergonomi som första utgångspunkt för design av våra stolar. En ergonomisk stol som ger dig möjlighet till rörelse och ett aktivt sittande. En ergonomisk stol som hjälper dig att naturlig bibehålla en bra hållning som gör att du avlastar rygg, nacke, stöder ländryggen samt låter dig öka ditt välbefinnande och din energi så du fortfarande efter en lång arbetsdag känner dig pigg och avslappnad i dina muskler.

Må bättre av aktivt sittande

Enligt en rad studier visar det att en upprätt hållning och ett aktivt sittande ger positiva effekter så som:

 • Din hälsa förbättras
  (Ökad blodgenomströmning, bättre andning och bättre muskelavspänning)

 • Ditt arbete förbättras
  (Koncentrationen, prestationen och uppmärksamheten)

 • Ökat emotionellt välbefinnande
  (Ökad nivå av självförtroende, lägre stressnivå, bättre självkänsla och sinnesstämning)

En ergonomisk stol från Support Design är något helt underbart!

Vi på Support Design har alltid haft ergonomi som första utgångspunkt för design av våra stolar. En ergonomisk stol som ger dig möjlighet till rörelse och ett aktivt sittande. En ergonomisk stol som hjälper dig att naturlig bibehålla en bra hållning som gör att du avlastar rygg, nacke, stöder ländryggen samt låter dig öka ditt välbefinnande och din energi så du fortfarande efter en lång arbetsdag känner dig pigg och avslappnad i dina muskler.

Må bättre av aktivt sittande

Enligt en rad studier visar det att en upprätt hållning och ett aktivt sittande ger positiva effekter så som:

 • Din hälsa förbättras
  (Ökad blodgenomströmning, bättre andning och bättre muskelavspänning)

 • Ditt arbete förbättras
  (Koncentrationen, prestationen och uppmärksamheten)

 • Ökat emotionellt välbefinnande
  (Ökad nivå av självförtroende, lägre stressnivå, bättre självkänsla och sinnesstämning)

Discover Positiv Posture

Uppnå livskvalitet med en ergonomisk stol

Att sitta är en av de mest naturliga saker i världen. Vi kan sitta innan vi lärt oss gå eller prata. Men som vuxna har ingen lärt oss hur vi ska sitta på ett bra sätt eller hur vi ska tänka och agera kring sittergonomi. När dessutom livet innebär mycket sittande som ger dålig hållning kan det på sikt påverka vår hälsa och välbefinnande. Uppnå hälsa o välmående genom att ta hand om sin kropp är en viktig del för att få en bra livskvalitet.

Genom att sitta på en ergonomisk stol som är utformad för att hjälpa dig att naturligt få och bibehålla en bra naturlig hållning i ditt dagliga arbete är en bra start. Den minskar belastningen på din rygg, nacke o skuldror samtidigt som den låter dig sitta bekvämt under långa perioder. Det motsatta, en dålig stol, ger dig ofta rygg- och nackproblem samt på längre sikt även muskelrelaterade skador.

Bekvämlighet och en naturligt upprätt hållning är nyckeln till ditt välbefinnande speciellt när du sitter långa delar av din arbetsdag. Aktivt sittande eller dynamiskt sittande ökar ditt välbefinnande på många sätt och uppstår när du har en ergonomisk stol som uppmuntrar dig till att vara aktiv samtidigt som du sitter.

Positive Posture – både hälsa, kropp & själ

Hur du använder och belastar din kropp har stor betydelse för hur du mår. En upprätt, rak kroppshållning som låter ryggraden ha en naturligt S-format kurva är en grundläggande faktor inom ergonomi. Din hållning har stor påverkan på ditt kroppsspråk, sinnesstämning och välbefinnande. Du bör alltid vara medveten om och upprätthålla en upprätt hållning när du står, går och sitter. Det kan resultera i minskade problem och spänningar i rygg, nacke samt minskning av rygg och muskelrelaterade skador. En upprätt hållning jämfört med en böjd, bakåtlutad eller framåtlutad hållning kan resultera i att du upplever mer entusiasm, bättre koncentration och vara en mekanism mot stress och trötthet.

Titta gärna närmare på våra ergonomiska favoriter Support stolen och sadelstolen Perfect Lite Hybrid/ Lite Hybrid Advanced som ger dig möjlighet till ett aktivt sittande och en upprätt positiv hållning.

På Support Design är vi specialister i sittande som förbättrar din hållning som resulterar i ökat välmående. Vi vet att det inte bara handlar om att sitta.

Det handlar om Hållning – både till hälsa, kropp, själ o miljö – vi kallar det Positive Posture