Integritetspolicy

Integritetspolicy

Support Design värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy  beskriver hur  Support Design samlar in och använder personuppgifter t ex när du använder vår webbsida, mejlar oss, söker jobb eller interagerar med oss på sociala medier. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på support@supportdesign.se

När du kontaktar oss, t.ex. för att köpa en produkt eller en tjänst av oss accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet

Hantering av personuppgifter

När du besöker vår webbsida
När du gör en beställning i vår webbshop
Om du är aktiv i våra kanaler på sociala medier
Om du kontaktar oss via mejl
Om du är mottagare av vårt nyhetsbrev
Om du eller din arbetsgivare är vår kund eller leverantör
Om du eller din arbetsgivare är en potentiell kund eller leverantör
Om du söker jobb hos oss

När du besöker vår webbsida

När du använder vår webbsida samlas viss information in om den enhet du använder för att surfa. Det görs i syfte att kunna separera användare på webbplatsen och är nödvändigt för att webbplatsen ska fungera. Denna behandling sker med stöd i en intresseavvägning där vi bedömer att vårt intresse av att leverera den tjänst du begärt (visning av webbsidan) väger tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen av personuppgifterna (IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning). Behandlingen upphör när du lämnar webbplatsen.

Vi har också aktiverat olika funktioner för analys- och marknadsföringsändamål på vår webbplats. Med ditt samtycke använder vi dessa verktyg för att analysera användarbeteende och optimera vår webbplats utifrån detta. Vi använder också verktyg för marknadsföringsändamål via våra partners, dessa möjliggör personanpassade annonser och utökade analys- och utvärderingsmöjligheter avseende målgrupp och användarbeteende. Dessa uppgifter kan också överföras till tredjeländer utanför EU/EES. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att klicka här.

Läs mer i vår Cookiepolicy.

När du gör en beställning i vår webbshop

När du gör en beställning i vår webbshop kommer vi att behandla de personuppgifter du anger i samband med att beställningen genomförs. Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna genomföra köpet och för att de ömsesidiga förpliktelser som uppstår av köpeavtalet ska kunna fullgöras. De personuppgifter vi behandlar i samband med ett köp är namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer. Behandlingen utförs med stöd av det avtal som ingås mellan oss när du väljer att beställa någon av våra produkter.

För att kunna administrera våra betalningar samarbetar vi med Klarna. Det innebär att de personuppgifter du anger för att kunna genomföra betalningen kommer att behandlas av Klarna. Du kan läsa mer om hur Klarna behandlar dina personuppgifter här. Support Design får inte tillgång till dina betalningsuppgifter.

Om du är aktiv på våra kanaler på sociala medier

Vi är aktiva på sociala medier såsom Facebook, LinkedIn och Instagram. Om du väljer att publicera innehåll, exempelvis ett inlägg eller en kommentar, på någon av våra publika sidor samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter som du publicerar. Vi gör detta i syfte att kunna marknadsföra oss och kommunicera med de personer som tar kontakt med oss för att ställa frågor eller föra diskussioner. Förutom att dina personuppgifter lagras i den tjänst du publicerat dem behandlar vi dem även genom att läsa, eventuellt besvara och i undantagsfall radera dem. Du kan ta tillbaka ditt samtycke när som helst genom att själv radera det du publicerat.

Kom ihåg att du genom att publicera innehåll på en av våra publika sidor även lämnar de uppgifter du publicerar till leverantören av den sociala tjänsten. Support Design har ingen kontroll över vad dessa leverantörer gör med dina uppgifter, utan det regleras helt av deras egna villkor för respektive tjänst. Dessa uppgifter överförs också till tredjeländer utanför EU/EES.

Ibland marknadsför vi även våra inlägg på Facebook, Linkedin och Instagram. När vi gör det riktar vi oss till personer i arbetsför ålder som angett att de bor inom området för någon av de orter där vi har kontor. Det kan även hända att vi riktar oss till personer med vissa intressen som de själva angivit på sin profil. Vi får inte tillgång till några uppgifter om specifika personer, utan all faktisk behandling av personuppgifter utförs av leverantören av den sociala tjänsten.

Om du kontaktar oss via mejl

Inkommande mejl innehåller i regel personuppgifter. Om du skickar mejl till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt mejl. De personuppgifter som behandlas av oss i detta syfte är desamma som de du anger i ditt meddelande. Vanliga exempel på personuppgifter som inkommer till oss på detta sätt är namn, mejladress, telefonnummer och befattning.

Den lagliga grunden för denna behandling är en utförd intresseavvägning, där vi har gjort bedömningen att vårt (och ditt) intresse av att mejlet hanteras och besvaras väger tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen av dina personuppgifter. Så länge ditt mejl inte övergått till att omfattas av ett ärende med en annan laglig grund har du en rätt att invända mot fortsatt behandling. Då kommer vi att radera alla meddelanden innehållande dina personuppgifter, såvida vi inte har en skyldighet att spara ett eller flera av dem enligt lag eller det finns någon annan berättigad anledning att spara dina meddelanden. Detsamma gäller efter att kommunikationen/ärendet har avslutats. Om ärendet exempelvis hör till en befintlig kundrelation kan vi komma att spara det under den tid som kundrelationen består (även då med en intresseavvägning) samt en tid därefter (för att kunna tillvarata våra rättigheter enligt lag).

Om du är mottagare av vårt nyhetsbrev

När vi skickar ut nyhetsbrev behandlar vi din mejladress. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av det samtycke du lämnade i samband med att du registrerade dig för nyhetsbrevet. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, genom att kontakta oss eller klicka på Avprenumerera i ett av de utskickade nyhetsbreven från oss.

Vi använder oss av en extern leverantör för att skicka ut vårt nyhetsbrev. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert sätt. Eftersom leverantören vi använder oss av är baserad utanför EU/EES har vi tecknat EU-kommissionens standardavtalsklausuler för att säkerställa att hanteringen följer EU-lagstiftning. Du kan kontakta oss för att få mer information om detta.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter tills du drar tillbaka ditt samtycke genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet.

Om du är befintlig kund hos oss, eller om vi lagt in dig i utskickslistan för att vi bedömer det sannolikt att du har ett intresse av innehållet, skickar vi i stället nyhetsbrev till dig med stöd av berättigat intresse.

Om du eller din arbetsgivare är vår kund eller leverantör

Vi behandlar information som du ger oss, vanligtvis kontaktuppgifter. Om du är kund samlar vi in ​​och använder dessa uppgifter om dig (tillsammans med ev. finansiell information) för att hantera beställningar, leverera produkter och tjänster, för att tillhandahålla kundservice och för att hantera betalningar, kontrakt och transaktioner. Om du är en leverantör samlar vi in och använder data om dig för att hantera betalningar, kontrakt och transaktioner. Vår rättsliga grund är det avtal som du eller din arbetsgivare är part i.

Dina personuppgifter kommer att hanteras hos våra systempartners. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med dessa leverantörer för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och säkert sätt. I de fall vi överför personuppgifter utanför EU/EES ser vi även till att teckna särskilda standardavtalsklausuler för att säkerställa att hanteringen följer EU-lagstiftningen. Du kan kontakta oss för mer information om detta.

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter tills; preskriptionstiden har löpt ut (10 år efter att din arbetsgivare inte längre är kund/leverantör till oss), eller så finns det annan laglig anledning att radera dina uppgifter.

Om du eller din arbetsgivare är en potentiell kund eller leverantör

Om vi ​​har identifierat dig eller din arbetsgivare som potentiell kund eller leverantör till oss behandlar vi ditt namn, din mejladress, ditt telefonnummer och din funktion för att kunna kontakta dig. Vi kan ha samlat in informationen via webbplatser, möten eller mässor vi har deltagit i, eller från andra företag. Vi behandlar dessa kontaktuppgifter utifrån vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och marknadsföra våra tjänster till nya potentiella kunder. Du kan alltid invända mot en behandling som sker utifrån ett berättigat intresse, se avsnittet Dina rättigheter.

Dina personuppgifter kommer att hanteras hos våra systempartners. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med dessa leverantörer för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och säkert sätt. I de fall vi överför personuppgifter utanför EU/EES ser vi även till att teckna särskilda standardavtalsklausuler för att säkerställa att hanteringen följer EU-lagstiftningen. Du kan kontakta oss för mer information om detta.

Information vi har samlat in som inte leder till att kontakt tas inom en månad raderas. Om vi ​​har kontaktat dig kommer vi att behandla dina kontaktuppgifter tills du invänder mot behandlingen, eller tills det gått två år sedan vår senaste kontakt.

Om du söker jobb hos oss

För att vi ska kunna hantera din ansökan, avgöra om du är en lämplig kandidat och ta kontakt med dig för eventuella frågor eller bokning av intervju behöver vi behandla dina personuppgifter. Vilka uppgifter vi behandlar beror på vad du skickar in till oss, men i regel handlar det om namn, adress, mejladress, telefonnummer, personnummer samt uppgifter om meriter och annat innehåll i CV och/eller personligt brev. Behandlingen utförs med stöd av en intresseavvägning, där vårt intresse av att kunna hantera din ansökan bedöms väga tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandling av dina personuppgifter. Om du vill dra tillbaka din ansökan kan du göra det genom att kontakta oss via den kanal du skickade din ansökan. Om du gör det kommer vi att radera alla dina personuppgifter och avsluta ditt rekryteringsärende, såvida vi inte har en skyldighet att spara alla eller några av uppgifterna enligt lag eller det finns någon annan laglig anledning att spara dina personuppgifter.

Om du nekas anställning sparas dina ansökningshandlingar i två år för att kunna uppfylla diskrimineringslagens krav. Om vi däremot väljer att inte gå vidare med din ansökan för att vi inte behöver anställa för tillfället, sparas dina handlingar i ett år såvida du inte begär att de ska raderas innan dess. Även om du anställs kommer dina meriter att sparas i två år, medan andra nödvändiga uppgifter såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter sparas under hela anställningen och viss tid därefter.

Dina personuppgifter kan komma att lagras hos våra systempartners. I övrigt lämnas dina personuppgifter inte ut till någon utanför Support Design innan anställning.

Vi har tecknat särskilda avtal med våra leverantörer vilka säkerställer att de behandlar dina personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt. I de fall vi överför personuppgifter utanför EU/EES ser vi även till att teckna särskilda standardavtalsklausuler för att säkerställa att hanteringen följer EU-lagstiftning. Du kan kontakta oss för att få mer information om detta.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att;

  • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
  • begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
  • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
  • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
  • inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig för ovanstående behandlingar är:

Support Design AB – organisationsnummer 556595-6397
Brårudsallén 6
686 33 Sunne
support@supportdesign.se

 

 

 

 

 

 

Integritetspolicy